Schemaskapare & vice schemaskapares underområden för beslut

Schemaskapare & vice schemaskapare delar in beslutsärenden i olika underområden för att kunna stabilisera upp och klargöra inom vilket område som beslutet innefattar.


Personalplatser – Personalplatser är då väl någon medlem begär att antingen få vara mycket på en plats alternativt begära att inte få vara på en plats mycket.

Helhetsärende – Helhetsärende innefattar att man som medlem önskar något som sträcker sig över hela discot, t.ex. speciell schema.