Beslut för ID5062

Beslutsdatum: 2017-06-11
Beslutsfattare: Schemaskapare & vice schemaskapare
Beslut om temporär seperering (ID:5062)


Vi som schemaskapare och vice schemaskapare har fattat ett beslut inom underområdet Personalärende.

SVS har diskuterat ärenden gällande separering utav personer, i dom flesta fall pågrund utav kärleksrelaterade saker. SVS anser därför att vi ska under sommardiscot 2017 (2017-07-14) undersöka vilka som kommer att gå till varandra, även fast deras schema säger annorlunda.

Därför beslutar vi att temporärt ha ett fullständigt separerande utav både par samt dom som har känslor för varandra, raster räknas inte med här. SVS kommer även att dokumentera i ett intern dokument om vilka som vi vet om är par eller har känslor för varandra.

Att det ska utredas om eventuella helhetsregler för discona gällande par & relationer.

BESLUT: GODKÄNT

David Söderström, Schemaskapare

Oscar Ylinen, Vice schemaskapare