Beslut för ID2057

Beslutsdatum: 2017-01-02
Beslutsfattare: Schemaskapare & Vice Schemaskapare
ID2057


Vi som Schemaskapare & Vice Schemaskapare har fattat ett beslut inom underområdet Personalplatser

Detta beslut är inte inlämnat utan framtvingat utav Schemaskapare & Vice Schemaskapare själva.

Två individer som har blivit tillsammans kan inte vara tillsammans på platserna som finns på discona, detta är beroende utav at vi som Schemaskapare & Vice Schemaskapare inte kan säkerställa säkerhet och stabilitet.

Och med det så anser vi att dessa två ska inte vara tillsammans på platserna under NÅGRA OMSTÄNDIGHETER. Detta innefattar både på själva schemat samt om dom vill byta runt så att dom får samma via byten.

Beslut: NEKAT

David Söderström, Schemaskapare

Oscar Ylinen, Vice Schemaskapare