Beslut för ID1020

Beslutsdatum: 2017-01-02
Beslutsfattare: Schemaskapare & vice schemaskapare
ID1020


Vi som schemaskapare och vice schemaskapare har fattat ett beslut inom underområdet Helhetsärende.

Personen i fråga har önskat att få ett speciellt schema, i detta fall så innefattar det speciella schemat att individen inte har ett skrivet schema utan hjälper till där det behövs.

Vi som schemaskapare & vice schemaskapare anser att personen i fråga kan få det speciella schemat, det grundar vi på att vi kan även fast denna person får speciella schemat så kan säkerheten och stabiliteten för discona bibehållas.

Beslut: GODKÄNT

David Söderström, Schemaskapare

Oscar Ylinen, Vice schemaskapare