Schemaskapare & Vice Schemaskapare

Schemaskapare är det team som jobbar med att fixa schemat till discot samt organisera så att hoppandet mellan platserna på discot går smidigt till.

Utbildning till schemaskapare finns ej, utan discogruppen utser en schemaskapare och om det finns behov en vice schemaskapare

Beslussidan

Regelverk om schemaskapande

NUVARANDE SCHEMASKAPARE:
David Söderström – Schemaskapare
Oscar Ylinen – Vice Schemaskapare