Handledare

Handledare är en enhet som jobbar enbart med att handleda medlemmar som är nya till att jobba på discon, eller att lära erfarna medlemmar om ett nytt ställe som dom inte har jobbat på tidigare.


Handledarna arbetar efter Regelverket för dom nya som jobbar på discona och allt regleras i det regelverket, dock gäller även dom vanliga reglerna som står i Regelverket för Junis discon

Handledarna väljs till att bli handledare för en plats så måste (discogruppen kan även enbart utse handledare om man bedömer att en utbildning är inte behövd) man genomgå en utbildning i handledarskap. Sedan så utser discogruppen hurvida man får handledarskap eller vice handledarskap.


UTBILDADE HANDLEDARE:
David Söderström – Utbildare
Ella Larsson – Handledare för kiosken
Wilda Palm – Handledare för kiosken
Oscar Ylinen- Handledare för DJ

PÅGÅENDE UTBILDNING TILL HANDLEDARE: