Huvudansvariga

Discogruppen har ett team med personer som är valda för att vara del i det mest ansvarskrävande teamet, Huvudansvariga. Huvudansvarigas uppdrag som team är att ha ansvar över discot samt se till att teamsen sköter sig och följer sitt uppdrag, likaväl att arbetarna följer regelverket andra bestämmelser.


Huvudansvariga har ansvaret att jobba med att se till att regler följs, huvudansvariga väljs utav discogruppen efter att dom har genomgått utbildning. Discogruppen kan avsätta huvudansvariga ifrån sitt uppdrag.

PERSONER I HUVUDANSVARSTEAMET
David Söderström
Isak Ferm