Discoansvarig

Discogruppen har ett team med personer som är valda för att vara del i det mest ansvarskrävande teamet, Discoansvarig. Discoansvarig är den eller dom som är operativt ansvarig för discoleveransen under discots gång samt leda det operativa arbetet och följa Discogruppens riktning och beslut.


Discoansvarig har ansvaret att jobba med att se till att regler följs, leda discoleveransen, vara ytterst ansvarig med mera. Discogruppen väljer Discoansvarig/a och kan frånta Discoansvarigsrollen om det skulle krävas

PERSONER I DISCOANSVARIG
David Söderström