Mötesekreterare

Sekreterarposten inom discogruppen beslutar discogruppen om sig själva. Sekreterarposten definieras inte att tillfalla någon specifik person inom föreningen

Sekreterarens uppdrag är att skriva protokollet med mera. Om sekreteraren skulle lämna sin post så är det discogruppens gemensamma uppgift att utse en ny sådan.


Nuvarande sekreterare – Vakant