Mötesordförande

Mötesordförandeuppdraget i discogruppen tillfaller per automatik styrelsens ordförande.

Personen som sitter som mötesordförande behöver inte ha ett ledamotskap i discogruppen sedan innan för att kunna inneha uppdraget som mötesordförande. Om styrelsens ordförande inte vill ha uppdraget så tillfaller mötesordförandeuppdraget styrelsens vice ordförande om årsmötet valde en sådan.

Om ingen utav dess vill ha uppdraget så väljer discogruppen mötesordföranden mellan sig själva.


Nuvarande mötesordförande – Oscar Ylinen