Beslutsexempel

Här i finns det diverse beslutsexempel på diverse saker inom discona.
NOTERING: Detta är exempel, inte riktiga situationer som har hänt, likaväl så är det sällan som schemaskapare & vice schemaskapare har nekat medlemmar saker.


Exempel 1:

Kalle önskade att få vara mycket på en plats, schemaskapare & vice schemaskapare beslutade att neka Kalle möjligheten att få vara mycket på den platsen. Kalle överklagar saken till Discogruppen som beslutar tvärtemot schemaskapare & vice schemaskapare. Och med det så fick Kalle vara mycket på den platsen.


Exempel 2:

Karl-Johan har önskat att få jobba mycket med en annan medlem. Schemaskapare & vice schemaskapare beslutade att neka Karl-Johan det han önskade om. Karl-Johan överklagar inte och är nöjd oavsett och tänker försöka igen vid nästa disco.


Exempel 3:

Christer önskade att få ett speciellt schema på discona. Schemaskapare & vice schemaskapare beslutar att Neka Christer den möjligheten. Christer överklagar saken till Discogruppen. Discogruppen bedömde att Schemaskapare & vice schemaskapare har agerat rätt och beslutar att gå på Schemaskapare & vice schemaskaparens linje beroende på att ett speciellt schema behövs extra kontroller för.