Musikteamet

Discogruppen beslutade på deras möte den 2 september 2017 att musikteamet ska avvecklas helt. Anledningen hittas här i §7

Musikteamet har som uppgift att se till att det finns ett förslag på spotifylista, som sedan granskningsteamet granskar och kontrollerar.


Musikteamets ledamöter behöver inte vara oberoende utav discogruppen, utan kan vara en enhet som är beroende utav discogruppen. Discogruppen utser ledamöterna till musikteamet.