Granskningsteamet

Discogruppen beslutade på deras möte den 2 september 2017 att granskningsteamet ska avvecklas helt. Anledningen hittas här i §7

Granskningsteamet är en enhet under discogruppen med uppgiften att kontrollera så att spotifylistan för discona följer regelverket osv.


Granskningsteamets uppdrag

Granskningsteamet ska kontrollera så att spotifylistan för discona uppfyller kraven som finns i §8.1-8.4 i regelverket för Junis discon


Discogruppen utser ledamöterna till granskningsteamet, ledamöterna ska inte vara ledamöter i discogruppen.