Checkgruppen

Checkgruppen är sedan discogruppens möte den 2 september 2017 ett avslutat team, för detaljer i varför detta team togs bort se §7 i detta protokoll 


Checkgruppen är en nyinrättad enhet under discogruppen som ska vara en oberoende enhet som jobbar med att kontrollera inkommande förslag till discogruppen och ge sitt förslag på beslut till discogruppen. Checkgruppen genomför även dom utredningar som discogruppen beslutar att genomföra.

Checkgruppens ledamöter sitter kvar på sina poster tills dess att dom själva lämnar sin post eller att discogruppen har bevisning att dom har gjort sig beroende utav andra personer.

Discogruppen utser ledamöterna i checkgruppen och utav dom ledamöterna utser discogruppen även dessa saker: mötesordförande och sekreterare.

Discogruppen har inte valt ledamöter till checkgruppen än.