Våran hemsida är klar och öppen att gå in på!

Ockelbo UNF:s hemsida är i stora drag uppbyggd och klar att gå in och kolla på nu, det innebär även att nya kommunikationsvägar har öppnats upp tack vare detta sätt att lämna ut information till både medlemmar och icke medlemmar i Ockelbo UNF. Jag ser hemsidan som en form utav ”nyckel” som har öppnat upp Ockelbo UNF:s verksamhet på stort.

Hemsidan är denna: http://ockelbounf.se


Med Vänliga Hälsningar
David Söderström
Ordförande
Ockelbo UNF
david.soderstrom@unf.se

Startsida


http://medlem.ockelbounf.se
En demokratisk och solidarisk värld fri från droger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Vänta ...